Ceny biletów

CENNIK  BILETÓW
obowiązuje od  01 stycznia 2020 r.

Ceny biletów jednorazowych i okresowych za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  w Siedlcach Sp. z o.o. dla n/w stref:

STREFA I

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

2.80 zł

1.40 zł

2.10 zł

Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy

3.40 zł

1.70 zł

2.55 zł

Bilet jednorazowy przesiadkowy

3.00 zł

1.50 zł

2.25 zł

Bilet jednorazowy przesiadkowy zakupiony u kierowcy

3.60 zł

1.80 zł

2.70 zł

Bilet dobowy

7.60 zł

3.80 zł

5.70 zł

Bilet dobowy zakupiony u kierowcy

8.20 zł

4.10 zł

6.15 zł

Imienny bilet okresowy

96.00 zł

48.00 zł

72.00 zł

STREFA II

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

3.80 zł

1.90

Bilet jednorazowy w strefie II i III

2.20 zł

1.10 zł

 

Bilet dobowy

10.20 zł

5.10 zł

Imienny bilet okresowy

130.00 zł

65.00 zł

STREFA III

Normalny

Ulgowy 50%

Ulgowy 25%

Bilet jednorazowy

4.80 zł

2.40 zł

Bilet jednorazowy w strefie III i II

2.20 zł

1.10 zł

Bilet dobowy

12.80 zł

6.40 zł

Imienny bilet okresowy

160.00 zł

80.00 zł

Opłaty  dodatkowe:     

  1. za przejazd bez ważnego biletu - 140.00 zł
  2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu - 112.00 zł
  3. za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt - 56.00 zł
  4. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu  bez uzasadnionej przyczyny - 420.00 zł
  5. opłata za wymianę uszkodzonej lub zagubionej karty miejskiej -10.00 zł
  6. jednorazowa opłata za kartę miejską „na okaziciela” - 10.00 zł
  7. anulowanie opłaty dodatkowej w przypadku okazania biletu okresowego lub potwierdzenia prawa do ulgi w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania - pobierana jest kwota w wysokości 10% opłaty dodatkowej
  8. obniża się opłatę dodatkową w przypadku jej uiszczenia bezpośrednio po stwierdzeniu  braku  biletu  lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu: - w  pkt. 1, 2, 3, 4  -  o  30%

Opłata specjalna za dewastowanie i zanieczyszczanie autobusu wg kalkulacji własnej MPK w Siedlcach Sp. z o.o. Podane ceny zawierają  podatek VAT.

Bilet przesiadkowy oraz bilet dobowy:

  1. jednorazowy bilet przesiadkowy uprawnia do wielokrotnej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w strefie I przez okres 50 minut licząc od momentu skasowania biletu lub zakupu u kierowcy autobusu,
  2. bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez okres 24 godzin, licząc od chwili pierwszego skasowania biletu lub zakupu biletu u kierowcy autobusu.

 

W autobusach ważne są wyłącznie bilety MPK w Siedlcach Spółka z o.o.

 

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=70792

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=74102

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=123455

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=70793

 

 

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,07 zł/litr

Benzyna 95  -  6,38 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris