Zamknięcie wiaduktu na ulicy Domanickiej

Od 13 listopada 2023 r. obowiązywał będzie nowy rozkład jazdy dla linii nr 8, 28.

Objazdy od chwili fizycznego zamknięcia wiaduktu na ul. Domanickiej zostaną poprowadzone ulicami Leśną, Dzieci Zamojszczyzny, Borowikową w dwóch kierunkach. Na ulicy Dzieci Zamojszczyzny oraz Leśnej ustawione będą dodatkowe przystanki. Przystanek Leśna Domanicka nie będzie obowiązywał dla linii nr 28.

Całkowicie wyłączone zostaną przystanki Domanicka Konwaliowa, Domanicka Leśna. 

W związku z wydłużoną trasą minutowym zmianom ulegną odjazdy poszczególnych kursów linii nr 8.

Odjazdy kursów linii nr 28 pozostaną bez zmian.

Od 11 listopada szczegółowy rozkład dostępny będzie ma tabliczkach przystankowych oraz na stronie internetowej w zakładce rozkład jazdy.

Poniżej minutowy rozkład jazdy linii nr 8 z Dworca PKP obowiązujący od 13 listopada 2023 r.

Do momentu zamknięcia przejazdu autobusy kursowały będą starą trasą według nowego rozkładu.

Czytaj więcej: Zamknięcie wiaduktu na ulicy Domanickiej

Zmiana rozkładu jazdy na liniach nr 2, 8, 42

Od 1 listopada 2023 r. MPK w Siedlcach wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy, które będą dotyczyły następujących linii:

- linie nr 2, 42 pojadą ul. Małego Księcia w Dąbrówce-Ług,

- linia nr 8 po zakończonym remoncie drogi w miejscowości Teodorów powróci do pierwotnej trasy kursów wykonywanych przez tę miejscowość tzn. przez Teodorów, Gołąbek do Lipniaka. 

Szczegółowe informacje dostępne są stronie internetowej w zakładce rozkład jazdy oraz na przystankach. 

Otwarcie ul. Starowiejskiej od 30 października 2023 r.

Od 30 października 2023 r. otwarta zostanie ul. Starowiejska. Wszystkie kursy linii wykonywanych objazdami powracają na swoje podstawowe trasy.

Dodatkowa komunikacja miejska na Wszystkich Świętych 2023 r. w Siedlcach.

Linie :

LS1     10-Lutego - Piłsudskiego - Starowiejska - JANOWSKA                                /powrót Janowska-Starowiejska-Piłsudskiego-Wojskowa-Sokołowska-          Popiełuszki/

LS2          KURPIOWSKA - Monte Casino - Piłsudskiego - Starowiejska –                                 JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS3     KALINOWA/LEŚNA - Unitów Podlaskich - Partyzantów - Składowa - Grabianowska - Południowa - Starzyńskiego - Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS4         CHROBREGO - Dąbrowskiego - Bema - Kazimierzowska - Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

LS5    PIASKI ZAMIEJSKIE - Warszawska - Piłsudskiego - Starowiejska – JANOWSKA (powrót tą samą trasą)

30 października 

LS1 - autobus będzie kursował co ½ godziny począwszy od godz. 9.00 z ul.10 – Lutego i z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz.17.30.

31 października

LS1 -  autobus będzie kursował co ½ godziny począwszy od godz. 9.00 z                 ul.10 – Lutego i z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz.17.30.

 1 listopada

LS1 - autobus będzie kursował co 20 minut w godz.8.00-19.20

LS2 - autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz.8.15 z                     Kurpiowskiej i godz. 8.45 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o              godz.17.45.

LS3 - autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz.8.00 z Kalinowej i godz. 8.30Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz.17.30.

LS4 - autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz.9.10 z Chrobrego i godz. 9.40   z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz. 16.40.

LS5 - autobus będzie kursował co godzinę począwszy od godz.7.55 z Piasków Zamiejskich i godz.8.25 z Janowskiej. Ostatni kurs z ul. Janowskiej o godz.17.25.

 2 listopada

LS1 - autobus będzie kursował co ½ godziny począwszy od godz. 9.00 z                ul.10 – Lutego i z ul. Janowskiej. Ostatnie kursy o godz.17.30.

 

Dokładne godziny odjazdu umieszczone będą na tabliczkach przystankowych na całej trasie każdej linii.    

 

Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce.

Konsultacje społeczne dotyczą zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób
z niepełnosprawnościami i umożliwiają mieszkańcom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce wniesienie uwag, opinii i wniosków w związku z przygotowaniem projektu pn.: "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach".

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec oraz mieszkańców Gminy Siedlce, Gminy Zbuczyn, Gminy Wiśniew, Gminy Kotuń, Gminy Mokobody.

Konsultacje społeczne potrwają do 31 października 2023 r.

Uwagi i wnioski można składać do 31 października 2023 r.  w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych dostępny na stronie www.konsultacje.siedlce.pl,
  • w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
    08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!