MPK w Siedlcach zatrudni pracowników na stanowisku kierowca autobusu

MPK w Siedlcach zatrudni pracowników na stanowisku kierowca autobusu. Istnieje możliwość sfinansowania kursu i badań lekarskich.

Dla osób poszukujących pracy i posiadających status bezrobotnego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kursu na prawo jazdy kategorii D i badań lekarskich.

Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów.

Warsztaty dla mieszkańców - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

PZMM

Ogłoszenie - Sprzedaż Autobusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach”, dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach programu „Zielony transport publiczny (Faza I)”, na poczet realizacji umowy o dofinansowanie nr 2209/2021/Wn07/OA-TP-FN/D z dnia 08.12.2021 r., wycofuje z eksploatacji i przeznacza do sprzedaży niżej wymienione pojazdy komunikacji miejskiej:

L.p.

Marka i Typ

Rok produkcji

Przebieg

Nr ewidencyjny

1.

MAN NL 222

2000

1 264 511

055

2.

Jelcz M081MB

2000

1 017 328

057

3.

MAN NL 223

2001

1 153 974

058

Sprzedający informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Pojazdy mogą poruszać się samodzielnie.

055 055.

057   057.

058  058.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - Sprzedaż Autobusów

Zmiana cen biletów od 1 maja 2023

Cennik biletów obowiązujący od 1.05.2023 r.