Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników   Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach  Spółka z o.o.  i członków ich rodzin.

 

SIWZ pobierz wersje *pdf.
SIWZ pobierz wersje *word.

Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 1 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 2 *pdf.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania *jpg.