Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa

Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o. o.

 

SIWZ pobierz wersje *pdf.
SIWZ pobierz wersje *word.

Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 1 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 2 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 3 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 4 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 5 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 6 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 7 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 8 *pdf.
Pytania i odpowiedzi - Zapytanie nr 9 *pdf.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty *jpg.