Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na:

Dostawa 1szt. fabrycznie nowego autobusu miejskiego niskopodłogowego klasy midi, spełniającego normę czystości spalin min EURO5 i przystosowanego do zasilania biopaliwami o zawartości ekstraktu metylowego do 20% włącznie oraz wyposażonego w systemy niezbędne do realizacji zadań przewozowych przez Zamawiającego.”

 

SIWZ pobierz wersje *pdf.

SIWZ pobierz wersje *word

Pytania i odpowiedzi *pdf.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) *pdf.

Opis techniczny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oferowanych autobusów - Załącznik B do SIWZ *word.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania *jpg.