Ogłoszenie o zamówieniu - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na:

Logo Mazowsze

Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy midi o długości do 10,6m przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako element projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 5.1 - ,Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - IV etap*

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe pobierz wersje *pdf

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) pobierz wersje *word

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zamówienia sektorowe pobierz wersje *pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ (odpowiedzi na pytania) - pobierz wersje *word

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - zamówienia sektorowe pobierz wersje *pdf

Zmiana treści SIWZ wraz załącznikami - pobierz wersje *word

 

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia