Ogłoszenie o zamówieniu: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw ciekłych do stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.”

 

Identyfikator postępowania - pdf. 

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf.

SWZ - pdf.

Załaczniki do SWZ:

Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty, Zał. A, B, C - doc.
Załącznik 2 do SWZ - JEDZ - zip.
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - doc.
Załącznik 4 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych - art. 125 ust. 1 - doc
Załącznik 5 do SWZ - Wykaz dostaw - doc.
Załącznik 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - doc.
Załącznik 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - pdf.
Załącznik 8 do SWZ - Klauzula RODO - pdf.

Zmiana SWZ opublikowano 23.08.2021r.

Ogłoszenie - pdf.
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 18.08.2021- pdf.
SWZ - 18.08.2021 - zmiana - pdf.
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty, Zał. A, B, C - 18.08.2021 - doc.
Załącznik 7 do SWZ - Projekt. post. umowy - zmiana - pdf.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-sig - pdf

Informacja z otwarcia ofert-sig - pdf.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf.

 

 

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,07 zł/litr

Benzyna 95  -  6,38 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris