Ogłoszenie o zamówieniu: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego pn.:

"Dostawa 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodlogowych miejskich klasy midi przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego"

 

Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji - pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane - pdf.

Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pdf.

SIWZ - 22.12.2020 - pdf.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pdf.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik A do oferty - Paramerty techn.-eksploat. - doc.
Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrów - doc.
Załącznik C do oferty - Kryteria oceny ofert - doc.
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - pdf.
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - XML.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw - doc.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - pkt VII.3.5 SIWZ - doc.
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa. - doc.
Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmniotu trzeciego. - doc.
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - pdf.
Załącznik nr 9 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego - pdf.
Załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula RODO - pdf.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 22.01.2021r.

UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ -22.01.2021 - pdf.
Zmiana treści SIWZ - 22.01.2021 r. - pdf.
SIWZ - po zmianie - 22.01.2021 - pdf.

Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianie - 22.01.2021 - pdf.
Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianie - 22.01.2021 - doc.
Załącznik A do oferty - po zmianie - 22.01.2021 - doc.
Załącznik B do oferty - po zmianie - 22.01.2021 - doc.
Załącznik nr 8 do SIWZ - po zmianie - 22.01.2021 - pdf.

Ogłoszenie o sprostowaniu - przekazane do publikacji - pdf.

Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane - pdf.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 28.01.2021r.

UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 28.01.2021 - pdf.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Zmiana - 28.01.2021 - pdf.

Informacja z otwarcia ofert - pdf.

Informacja o wyborze oferty - pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pdf.