Ogłoszenie o zamówieniu MPK w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:

"USŁUGA UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W SIEDLCACH SP. Z O. O."

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ - pdf.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pdf.
Załacznik nr 1A do SIWZ - Informacje do oceny ryzyka - pdf.
Załacznik nr 1B do SIWZ - Rejestr mienia - exel.
Załacznik nr 1C do SIWZ - Rejestr pojazdów - exel.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - doc.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków - doc.
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej - doc.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - część I zamówienia - pdf
Załącznik nr 5A do SIWZ - Wzór umowy - część II zamówienia - pdf.
Załącznik nr 6 do SIWZ - Klauzula RODO - pdf.

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 16.10.2020r.
UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 16.10.2020 - pdf.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 16.10.2020 - pdf.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - zmiana - 16.10.2020.
SIWZ - zmiana - 16.10.2020 - pdf.
Załącznik nr 1A do SIWZ - 16.10.2020 - pdf.
Załącznik nr 2 do SIWZ - 16.10.2020 - doc.

Informacja z otwarcia ofert 27.10.2020 - pdf.

Informacja o wyborze oferty 09.11.2020 - pdf.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.12.2020