INFORMACJA - ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ELEKTRONICZNEJ PORTMONETKI PRZY DOKASOWANIACH I WYBORZE BILETU PRZESIADKOWEGO

ZMIANY  W FUNKCJONOWANIU  ELEKTRONICZNEJ  PORTMONETKI PRZY  DOKASOWANIACH  I  WYBORZE  BILETU  PRZESIADKOWEGO
od dnia 1 września  2015 roku

Zmiany dotyczą tylko dokasowań, oraz wyboru biletu przesiadkowego, w pozostałych przypadkach elektroniczna portmonetka funkcjonuje bez zmian.

  • pierwszy przycisk kasownika oznaczony jako N służy do wyboru typu ulgi. Po jego naciśnięciu pokaże się N (bilet normalny), drugie naciśnięcie pokaże się U 25%, naciśnięcie trzecie pokaże się U 50%.
  • drugi przycisk kasownika oznaczony jako U służy do wyboru biletu przesiadkowego. Przycisk działa tylko po wcześniejszym wyborze typu ulgi za pomocą klawisza N, w przeciwnym wypadku przycisk jest nieaktywny (po naciśnięciu brak reakcji kasownika). Po wyborze biletu przesiadkowego, na wyświetlaczu kasownika, w drugiej linii pojawi się opis zdefiniowany w taryfie dla wiersza przesiadkowego  "przesiadkowy".
  • anulowanie wyboru biletu przesiadkowego następuje zgodnie z ogólnymi zasadami po kilku sekundach lub prawidłowej obsłudze karty. Dodatkowo wybór biletu przesiadkowego jest anulowany po ponownym naciśnięciu klawisza N - wyboru typu ulgi.
  • na karcie z EP można skasować tylko jeden bilet przesiadkowy  dokasowanie z użyciem przycisku - skutkuje anulowaniem biletu przesiadkowego, zostaje oznaczony nowy bilet nieprzesiadkowy
  • bilet przesiadkowy można skasować tylko w strefie 1, w pozostałych strefach pasażer otrzyma komunikat "Bilet tylko w strefie 1"
  • bilet przesiadkowy jest ważny przez określony czas, tylko w strefie 1, niezależnie od pojazdu i kursu.
  • przyłożenie karty z ważnym biletem powoduje wyświetlenie komunikatu o ważnym bilecie przesiadkowym, tak jak to jest w opcji sprawdzenie oraz przy ponownym przyłożeniu zarejestrowanego biletu okresowego. Nie ma operacji wylogowania biletu przesiadkowego.
  • nieważny bilet przesiadkowy jest traktowany tak samo jak bilet z elektronicznej portmonetki po wylogowaniu. Po przyłożeniu karty (bez naciskania przycisku) kasownik podejmuje próbę oznaczenia biletu okresowego lub pobrania środków z elektronicznej portmonetki.
  • wybór na kasowniku ulgi (klawisz N) i przyłożenie karty skutkuje pobraniem opłaty za przejazd, zgodnie z dotychczasowymi zasadami - skasowany bilet przesiadkowy ulega "anulowaniu", natomiast jeśli na karcie był oznaczony bilet "nieprzesiadkowy" zostanie wykonane dokasowanie za współpasażera.
  • jeśli na karcie był skasowany bilet "nieprzesiadkowy", kasownik nie pozwoli wykonać dokasowania przesiadkowego - pojawi się komunikat "Brak możliwości dokasowania"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach  Spóła z o.o.