Ogłoszenie o zamówieniu – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

Dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy maxi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ogłoszenie o zamówieniu logoPDF
SIWZ - Dostawa autobusów klasy maxi - 05.06.2017logoPDF

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz ofertyikonka word

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuikonka word

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniaikonka word

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejikonka word

Załącznik 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostawikonka word

Załącznik 6 do SIWZ - Wzór umowylogoPDF

Załącznik 7 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego autobusulogoPDF

Załącznik A do Oferty - Parametry techniczno-eksploatacyjneikonka word

Załącznik B do Oferty - Opis wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnychikonka word

Załącznik C do Oferty - Kryteria oceny ofert, obliczone zgodnie z Rozporządzeniemikonka word

Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa autobusu 23.06.2017r.logoPDF

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - sektorowegologoPDF

 

Informacja o wyborze ofertylogoPDF

Ogłoszenie o zamówieniu – M.P.K. w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy maxi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy wersja pdf logoPDF

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wersja word ikonka word

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wersja wordikonka word

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wersja word ikonka word

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word ikonka word

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw wersja word ikonka word

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego autobusu wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr A do Oferty - Parametry techniczno-eksploatacyjne wersja word ikonka word

Załącznik Nr B do Oferty - Opis wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnych wersja word ikonka word

Załącznik Nr C do Oferty - Kryteria oceny ofert, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem wersja word ikonka word

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana 12.05.2017m wersja pdflogoPDF

SIWZ - Dostawa autobusów klasy maxi - zmiana 12.05.2017 wersja pdflogoPDF

Załącznik Nr B do Oferty - zmiana 12.05.2017 wersja wordikonka word

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana 18.05.2017 wersja pdflogoPDF

 

Informacja z otwarcia ofert wersja pdflogoPDF

Informacja o unieważnieniu postepowania - wersja pdflogoPDF

Regulaminy

Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. wersja pdf logoPDF

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  4,89 zł/litr

Olej Napędowy  -  5,11 zł/litr
               

 

my BUS ONLINE

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

Rodo logo

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

BIP

 bip2

Autobusem do Parku Wodnego