Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o.


sekretariat@mpk.siedlce.pl


Adres

ul. Starzyńskiego 20
08-102 Siedlce

Nr telefonów Sekretariat (25) 632 84 36
Dyspozytor Informacja MPK (25) 632 42 72
Centrum Obsługi Klienta (25) 632 22 91
Dział techniczny (25) 632 57 76
Nr fax. Sekretariat (25) 632 62 95
Email: Sekretariat sekretariat@mpk.siedlce.pl
Nr identyfikacyjne firmy NIP 821-000-69-64
REGON 710063620
KRS 0000036170 Rej.Przed.Sądu Rej.dla m.st.W-wy XXI Wydz. Gosp.(ob.XIV)
Kapitał zakł.-15.049.000,00,- wniesiony w 100%.
 Zarząd  mgr inż. Jacek Dmowski - Prezes Zarządu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Stefan Olszewski,:   E-mail – iod@mpk.siedlce.pl