Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu 4 niskopodłogowych autobusów

Logo Mazowaze dla rozwoju Mazowsza

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. w dniu 19 września 2013r. podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach – IV etap” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V -  "Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu" Działanie 5.1 "Transport miejski" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Głównymi założeniami projektu są:

  • zakup 4 niskopodłogowych autobusów, wyposażonych w elementy   podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • rozbudowa sieci transportu poprzez wydłużenie linii nr 28

Całkowita wartość projektu: 3 745 350 zł
Kwota dofinansowania: 2 348 464 zł
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o.